Commit graph

35 commits

Author SHA1 Message Date
Matyáš Caras cddeaafde7 feat: přidat zobrazení alergenů, opravit věci po upgradu závislostí (#52)
Reviewed-on: #52
2023-11-28 20:10:34 +01:00
Matyáš Caras 5b06e5708c
fix: opravit chybu s propisováním HTML 2023-10-06 13:28:13 +02:00
Matyáš Caras 3c918e7e41
docs: aktualizovat changelog 2023-09-12 22:39:57 +02:00
Matyáš Caras 0232694142
chore: ⬆️ aktualizace dalších závislostí 2023-09-12 20:37:03 +02:00
Matyáš Caras 9b25f3b0e7
feat(nastaveni): 💄 předělat nastavení 2023-09-04 20:45:45 +02:00
Matyáš Caras 2227bb59ce chore: aktualizovat changelogy 2023-01-28 15:57:48 +01:00
Matyáš Caras 33ff600bbe fix: opravit problém s burzou 2022-12-14 19:44:32 +01:00
Matyáš Caras e9173a6acd fix: optimalizovat a upravit barvy 2022-12-12 17:52:33 +01:00
Matyáš Caras 365976a853 feat: opravit a rozdelit iOS 2022-12-12 16:48:19 +01:00
Matyáš Caras ff5ec1b7de fix: podpora pro apk split + aktualizace knihovny 2022-12-08 20:30:37 +01:00
Matyáš Caras c913e3bb95 feat: umožnit ukládat více dnů offline 2022-11-21 20:26:55 +01:00
Matyáš Caras ae5984eb4c fix: vylepšit podporu pro android 13
Adaptivní + themed ikona, zeptání na oprávnění oznámení
2022-11-17 12:19:38 +01:00
Matyáš Caras 403aa5f619 fix: aktualizace, změna odkazů a bug fixy
Změněn odkaz na zpětnou vazbu na nový formulář, přidáno tlačítko na zanechání recenze, aktualizována
knihovna canteenlib, opravena chyba s vytvářením notifikací
2022-10-04 17:45:31 +02:00
Matyáš Caras f49e24a840 chore: bump verze 2022-09-26 17:11:09 +02:00
Matyáš Caras 0ea06fa73a fix: nastavit čas dopředu a zobrazovat 1. variantu 2022-09-02 20:19:17 +02:00
Matyáš Caras ae7c585ba9 fix: změnit ikonu a varování odhlášení (#18) 2022-09-02 19:51:39 +02:00
Matyáš Caras d57b30b0bf fix: změnit ID kanálu pro android 2022-06-15 20:12:33 +02:00
Matyáš Caras b712f0e815 fix: poupravit chování nastavení + tlačítko dnes 2022-06-08 19:06:30 +02:00
Matyáš Caras 93ec1e852f feat: pracovat na oznámení před obědem 2022-05-31 17:55:28 +00:00
Matyáš Caras 3ab7759981 feat: oznámení o neobjednaném jídle 2022-05-26 16:35:02 +02:00
Matyáš Caras dfe8875356 refactor: bump version 2022-05-19 21:52:55 +02:00
Matyáš Caras 7dd3985ab7 fix: správný jazyk kalendáře 2022-05-19 19:07:16 +02:00
Matyáš Caras 9a2f079322 fix: zobrazovat uvítání i u zapamatovaných 2022-05-19 18:46:19 +02:00
Matyáš Caras 39caef858a Update changelog 2022-05-18 19:44:22 +02:00
Matyáš Caras 4107b96ed7 Uvítací obrazovka (Finally closes #3) 2022-05-18 19:38:11 +02:00
Matyáš Caras 4818aaba7f Připravit na nové vydání (Closes #3) 2022-05-17 18:14:14 +02:00
Matyáš Caras 1a602f0d2c Zprovoznit offline ukladani jidelnicku a nastaveni 2022-05-16 20:26:39 +02:00
Matyáš Caras 887900c627 Příprava nastavení 2022-05-09 16:55:20 +02:00
Matyáš Caras 0c96776a0e Práce na #4 + pár vylepšení 2022-04-26 18:20:42 +02:00
Matyáš Caras de7f9a7caa Upravit CHANGELOG 2022-04-25 21:18:15 +02:00
Matyáš Caras e7db73342d Bump + changelog 2022-04-25 21:14:48 +02:00
Matyáš Caras 5a4dd5e0b6 Přidat O Aplikaci 2022-04-19 16:06:03 +02:00
Matyáš Caras 63f4d6c056 Odstranit stránku domů (#3) 2022-04-19 15:35:40 +02:00
Matyáš Caras be4f729cc0 Lepší 2022-04-12 21:20:22 +02:00
Matyáš Caras d106e78cb3 Vylepšení 2022-04-09 17:54:08 +02:00