Default Branch

main

b948959e67 · feat: implementovat Material 3 a upravit systém lokalizací (#37) · Updated 4 months ago

Branches

notifs

2d2faf5a59 · feat(notifikace): přenést background notifikaci do main.dart · Updated 6 months ago

22
4
sledovac-burzy

68ee7d16c4 · feat(autoburza): vytvořit základ pro autoburzu · Updated 7 months ago

27
2
viceuctu

02078987c6 · feat: práce na implementaci výběru více účtů · Updated 9 months ago

42
1