Default Branch

main

cddeaafde7 · feat: přidat zobrazení alergenů, opravit věci po upgradu závislostí (#52) · Updated 2023-11-28 20:10:34 +01:00

Branches

dev

c43e03def1 · feat: add allergies, fix stuff after flutter update · Updated 2023-11-28 20:09:17 +01:00

1
3
#52 Merged
renovate/flutter_local_notifications-16.x

1a083bcaaa · Merge branch 'main' into renovate/flutter_local_notifications-16.x · Updated 2023-11-28 19:12:43 +01:00

3
2
#46 Merged
renovate/flutter_secure_storage-9.x

94dc47c330 · Merge branch 'main' into renovate/flutter_secure_storage-9.x · Updated 2023-11-28 19:12:28 +01:00

4
2
#45 Merged
renovate/configure

7782226253 · Update renovate.json · Updated 2023-09-12 20:08:51 +02:00

17
0
#38 Merged
notifs

2d2faf5a59 · feat(notifikace): přenést background notifikaci do main.dart · Updated 2022-11-21 17:23:49 +01:00

45
4
sledovac-burzy

68ee7d16c4 · feat(autoburza): vytvořit základ pro autoburzu · Updated 2022-10-20 17:44:04 +02:00

50
2
viceuctu

02078987c6 · feat: práce na implementaci výběru více účtů · Updated 2022-09-12 16:24:06 +02:00

65
1