chore: aktualizovat changelogy

This commit is contained in:
Matyáš Caras 2023-01-28 15:57:48 +01:00
parent 6a3d0249ab
commit 2227bb59ce
3 changed files with 11 additions and 0 deletions

View file

@ -1,3 +1,8 @@
# 1.7.0
- Implementovat Material 3 (Android)
- Upravit chování dle platformy
- Předělat jazykový systém na ARB
- Aktualizovat flutter_secure_storage
# 1.6.1
- opravit chybu s přidáváním do burzy aktualizací knihovny
# 1.6.0

View file

@ -0,0 +1,3 @@
- Aktualizovány knihovny
- Vylepšen kódový základ
- Přidána podpora Material 3

View file

@ -0,0 +1,3 @@
- Updated libraries
- Polished codebase
- Added Material 3 support