chore: aktualizovat changelogy

pull/37/head
Matyáš Caras 4 months ago
parent 6a3d0249ab
commit 2227bb59ce

@ -1,3 +1,8 @@
# 1.7.0
- Implementovat Material 3 (Android)
- Upravit chování dle platformy
- Předělat jazykový systém na ARB
- Aktualizovat flutter_secure_storage
# 1.6.1
- opravit chybu s přidáváním do burzy aktualizací knihovny
# 1.6.0

@ -0,0 +1,3 @@
- Aktualizovány knihovny
- Vylepšen kódový základ
- Přidána podpora Material 3

@ -0,0 +1,3 @@
- Updated libraries
- Polished codebase
- Added Material 3 support
Loading…
Cancel
Save