Update changelog

pull/11/head 1.1.0
Matyáš Caras 2022-05-18 19:44:22 +02:00
parent 8232961c79
commit 39caef858a
1 changed files with 1 additions and 0 deletions

View File

@ -1,6 +1,7 @@
# 1.1.0
- Přidat uvítací obrazovku při prvním spuštění
- Mírné vyčištění kódu
- Jídlo lze nyní objednat/zrušit i kliknutím na checkbox
# 1.0.0
- Ukládání dnešního jídelníčku offline
- Stránka s možnostmi nastavení aplikace