You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
opencanteen/CHANGELOG.md

3.0 KiB

1.7.0

 • Implementovat Material 3 (Android)
 • Upravit chování dle platformy
 • Předělat jazykový systém na ARB
 • Aktualizovat flutter_secure_storage

1.6.1

 • opravit chybu s přidáváním do burzy aktualizací knihovny

1.6.0

 • rozdělit iOS a Android UI zvlášť pro možnost využití Cupertino knihovny
 • opravit chybu s FlutterLocalNotifications na iOS
 • upravit vzhled

1.5.1

 • aktualizovat knihovnu canteenlib
 • přidat podporu pro splitování APK podle ABI

1.5.0

 • umožnit ukládat více dnů offline
 • chyba při ukládání offline vás nyní již nevyhodí ale zobrazí pouze zprávu
 • "Přihlašování" pop-up zmizí, když není přihlášení úspěšné

1.4.2

 • aktualizace knihovny flutter_local_notifications
 • lepší podpora pro Android 13
 • změna na adaptivní ikony na Androidu

1.4.1

 • aktualizovat knihovnu canteenlib
 • změnit odkaz na odeslání zpětné vazby
 • přidat odkaz na hodnocení v obchodu s aplikacemi
 • opravit chybu s vytvářením notifikace

1.4.0

 • Opravit chybu, kdy po stisknutí tlačítka zpět na hlavní stránce byl uživatel vrácen na přihlašovací obrazovku
 • Přidat výběr z instancí (aktuálně pouze SŠTE Olomoucká)
 • Vylepšit oznámení o neobjednaném jídle
 • Nahradit info stránku info dialogem

1.3.1

 • Odstranit zbytečné podmínky
 • Přidat oznámení o optimalizaci baterie
 • Změnit ID kanálu pro android oznámení
 • Změnit ikonu pro přesunutí na aktuální den
 • Přidat varování před odhlášením
 • Při prvním zapnutí nastavovat výchozí čas pro oznámení o hodinu dopředu
 • V oznámení zobrazit nejdřív variantu a pak název jídla

1.3.0

 • Odstranit connectivity_plus
 • Přidat možnost oznámení s info o obědu v daný čas
 • Přidat k jídelníčku tlačítko, které zobrazí dnešní jídelníček

1.2.0

 • Přidat možnost zobrazení oznámení v případě neobjednaného jídla na příští týden
 • Přidat oznámení o rozbitých uložených údajích

1.1.2

 • Přidat chybějící knihovnu do O Aplikaci (licence)

1.1.1

 • Přidat informaci o neobjednatelném obědě (specialitka pro apple)
 • Zobrazovat uvítací obrazovku při nedokončení i když je uživatel zapamatován
 • Kalendář se zobrazuje ve správném jazyce

1.1.0

 • Přidat uvítací obrazovku při prvním spuštění
 • Mírné vyčištění kódu
 • Jídlo lze nyní objednat/zrušit i kliknutím na checkbox

1.0.0

 • Ukládání dnešního jídelníčku offline
 • Stránka s možnostmi nastavení aplikace
 • Přidán anglický překlad
 • Opravy chyb
 • Přidání možnosti přeskočení víkendu

0.1.1

 • Přidán RefreshIndicator na obrazovku s jídelníčkem
 • Přidáno odsazení od okrajů u jídelníčku
 • Upgrade knihovny
 • Odhlášení přesunuto do textového menu
 • Odstraněna stránka domů, hlavní stránka je nyní jídelníček
 • Přidána stránka O Aplikaci
 • Dialogové okno k burze se nezobrazí u jídel, která nelze přidat do burzy
 • Přidán načítací dialog při objednání (#6)

0.1.0

 • První verze