opencanteen/PRIVACY.md

3.6 KiB

Zásady používání a ochrany soukromí aplikace OpenCanteen

Platí od 15. 5. 2022

Některé informace se mohou vztahovat pro oficiálně nevydané funkce.

Předchozí verze

Používání

 • Tato aplikace není vyvíjena nebo podporována firmou Z-WARE s.r.o. a není oficiální klient pro systém iCanteen
 • Uživatel aplikace sám zodpovídá za svůj účet, údaje a chování
 • Vývojář aplikace neručí za stabilitu aplikace ani za vzniklé škody, které mohly vzniknout používáním aplikace
 • Použití aplikace se řídí případnými podmínkami k používání systému iCanteen

Ochrana soukromí

 • Aplikace neobsahuje žádné analytické nebo sledovací systémy
 • Aplikace odesílá data pouze na URL instance systému iCanteen, kterou uživatel aplikace sám zadá
 • V případě, že tato instance není zabezpečena protokolem HTTPS, neručí vývojář aplikace za vzniklá nebezpečí
 • Aplikace neobsahuje reklamy
 • Aplikace dlouhodobě ukládá do zařízení přihlašovací údaje uživatele (tj. přihlašovací jméno, heslo, URL k instanci) pouze v případě, že uživatel při přihlašování povolí možnost Zapamatovat si mě. V tom případě jsou data zašifrována a uložena na zařízení uživatele
 • V opačném případě jsou údaje uložené v mezipaměti jen na dobu nezbytně nutnou a následně smazány operačním systémem
 • V případě, že uživatel v nastavení povolí možnost Ukládat jídelníček na dnešní den offline, bude jídelníček pro daný den stažen a lokálně uložen v textové podobě na zařízení uživatele
 • Každý den se jídelníček přepíše na aktuální den
 • V případě, že se rozhodne tuto funkci vypnout, bude soubor automaticky odstraněn

Kontakt

Preferovaná forma komunikace je skrze Diskuze nebo Issues.

V případech nejvyšší nutnosti je můj e-mail matyas zavináč caras.cafe

Terms of use and privacy policy of OpenCanteen

In effect from 15. 5. 2022

Some information may refer to unreleased functions of the app.

Previous version

Usage

 • This application is not developed nor endorsed by Z-WARE s.r.o. company and is not an official way to access the iCanteen system
 • The user is responsible for his account, details and actions
 • The application developer does not guarantee application's stability and is not responsible for any losses due to usage of this application
 • In case of terms of use of the iCanteen system, you are responsible for following them when using the application

Privacy policy

 • The application does not contain any tracking, advertisment or analytics system
 • The application only communicates with the iCanteen instance specified by the user
 • In case the instance is not using HTTPS connection, the developer cannot be held responsible for losses or dangers
 • The application stores user login details (i.e. username, password, instance URL) only if the user checks the Remember me checkbox when signing in. In this case the data is encrypted and stored on the user's device
 • Otherwise the data is stored locally in cache
 • In case the user enables Save today's menu offline in the settings, the menu for the day will be downloaded and saved in plaintext form on the user's device
 • The menu gets overwritten on a new day
 • If the user decides to disable this function, the plaintext file will be deleted

Contact

Prefered way of communication is through the Issues system

If it is important, my e-mail address is matyas AT caras.cafe