docs: aktualizovat kontakt v PP

This commit is contained in:
Matyáš Caras 2022-10-19 11:12:22 +02:00 committed by GitHub
parent 1bd56edf44
commit 8cbf2a22e1
No known key found for this signature in database
GPG key ID: 4AEE18F83AFDEB23

View file

@ -24,7 +24,7 @@ Některé informace se mohou vztahovat pro oficiálně nevydané funkce.
### Kontakt
Preferovaná forma komunikace je skrze Diskuze nebo Issues.
V případech nejvyšší nutnosti je můj e-mail `contact zavináč hernikplays.cz`
V případech nejvyšší nutnosti je můj e-mail `matyas zavináč caras.cafe`
## Terms of use and privacy policy of OpenCanteen
In effect from 15. 5. 2022
@ -51,4 +51,4 @@ Some information may refer to unreleased functions of the app.
### Contact
Prefered way of communication is through the Issues system
If it is important, my e-mail address is `contact AT hernikplays.cz`
If it is important, my e-mail address is `matyas AT caras.cafe`