Matyáš Caras hernik
Loading Heatmap…

hernik pushed to main at hernik/Ocarina2

  • 5d82d199c3 feat: go to next song and song progress

1 month ago

hernik pushed to main at hernik/Ocarina2

1 month ago

hernik pushed to main at hernik/Ocarina2

1 month ago

hernik pushed to main at hernik/Ocarina2

1 month ago

hernik created branch main in hernik/Ocarina2

1 month ago

hernik pushed to main at hernik/Ocarina2

1 month ago

hernik created repository hernik/Ocarina2

1 month ago

hernik commented on issue hernik/canteenlib#6

Chybné zobrazení popisu jídla na instanci SPŠei Ostrava

Teď už se ztrácím v tom, kde je problém. Jestli OpenCanteen zobrazuje špatně aleregeny tak to se musím podívat, zda-li není problém tam, jelikož canteenlib to teda zobrazuje správně(?…

1 month ago

hernik commented on issue hernik/canteenlib#6

Chybné zobrazení popisu jídla na instanci SPŠei Ostrava

Pokud máš možnost, zkus chybu reprodukovat následujícím kódem: ```dart import 'package:canteenlib/canteenlib.dart'; void main(List<String> args) async { Canteen c = Canteen( …

2 months ago

hernik pushed to main at hernik/canteenlib

2 months ago

hernik commented on issue hernik/canteenlib#6

Chybné zobrazení popisu jídla na instanci SPŠei Ostrava

> Podle mě je problém v tom, že knihovna bere jako popis oběda celý obsah tagu `<div class="jidWrapCenter">`, ale alergeny jsou ve vlastním tagu `<span class="textGrey">`, který je v něm…

2 months ago

hernik pushed to main at hernik/voyagehandbook

2 months ago

hernik pushed to main at hernik/voyagehandbook

2 months ago

hernik pushed to main at hernik/voyagehandbook

  • f91ef2e68f feat: support l10n and work on offline downloads

2 months ago

hernik pushed tag 1.0.0-alpha.1 to hernik/voyagehandbook

2 months ago

hernik pushed to main at hernik/voyagehandbook

2 months ago

hernik commented on issue hernik/canteenlib#6

Chybné zobrazení popisu jídla na instanci SPŠei Ostrava

To bude asi problém s knihovnou

2 months ago

hernik created repository hernik/gitea_proof

2 months ago

hernik pushed to main at hernik/canteenlib

3 months ago