Matyáš Caras hernik
Loading Heatmap…

hernik pushed to main at hernik/prasule

2023-12-07 21:21:37 +01:00

hernik pushed to dev-recurring at hernik/prasule

2023-12-07 21:21:10 +01:00

hernik opened issue hernik/prasule#11

Encrypt wallets

2023-12-07 21:11:06 +01:00

hernik closed pull request hernik/opencanteen#53

fix(deps): update dependency intl to ^0.19.0

2023-12-07 21:10:08 +01:00

hernik pushed tag 1.10.0 to hernik/opencanteen

2023-11-28 20:11:37 +01:00

hernik pushed to main at hernik/opencanteen

  • cddeaafde7 feat: přidat zobrazení alergenů, opravit věci po upgradu závislostí (#52)

2023-11-28 20:10:36 +01:00

hernik merged pull request hernik/opencanteen#52

feat: přidat zobrazení alergenů, opravit věci po upgradu závislostí

2023-11-28 20:10:35 +01:00

hernik created pull request hernik/opencanteen#52

feat: přidat zobrazení alergenů, opravit věci po upgradu závislostí

2023-11-28 20:10:27 +01:00

hernik pushed to dev at hernik/opencanteen

2023-11-28 20:09:23 +01:00

hernik pushed to dev at hernik/opencanteen

  • ed182de9b1 fix(deps): update dependency canteenlib to v3 (#51)

2023-11-28 19:19:05 +01:00

hernik merged pull request hernik/opencanteen#51

fix(deps): update dependency canteenlib to v3

2023-11-28 19:19:03 +01:00

hernik created branch dev in hernik/opencanteen

2023-11-28 19:17:58 +01:00

hernik pushed to dev at hernik/opencanteen

2023-11-28 19:17:58 +01:00

hernik pushed to main at hernik/opencanteen

2023-11-28 19:17:08 +01:00

hernik pushed to main at hernik/opencanteen

  • a6ab0525e1 fix(deps): update dependency flutter_local_notifications to v16 (#46)

2023-11-28 19:13:01 +01:00

hernik merged pull request hernik/opencanteen#46

fix(deps): update dependency flutter_local_notifications to v16

2023-11-28 19:12:59 +01:00

hernik pushed to renovate/flutter_local_notifications-16.x at hernik/opencanteen

2023-11-28 19:12:46 +01:00

hernik pushed to main at hernik/opencanteen

  • 346ea5bb43 fix(deps): update dependency flutter_secure_storage to v9 (#45)

2023-11-28 19:12:38 +01:00

hernik merged pull request hernik/opencanteen#45

fix(deps): update dependency flutter_secure_storage to v9

2023-11-28 19:12:37 +01:00

hernik pushed to renovate/flutter_secure_storage-9.x at hernik/opencanteen

2023-11-28 19:12:29 +01:00