Knihovna pro interakci se systémem iCanteen
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Go to file
Matyáš Caras d098965883
Merge pull request 'fix: opravit chybu s burzou' (#5) from burzafix into main
2 months ago
.github ci: vytvořit základní dart CI 4 months ago
example Future.error 10 months ago
lib fix: opravit chybu s burzou 2 months ago
test fix: změnit získávání názvu jídla a aktualizovat závislosti 4 months ago
.gitignore chore: přidat commitizen 4 months ago
.pubignore chore(pub): aktualizovat changelog a přidat node soubory do pubignore 4 months ago
CHANGELOG.md fix: opravit chybu s burzou 2 months ago
COMPATIBILITY.md docs: aktualizace kompatibility 4 months ago
LICENSE Merge branch 'main' of https://github.com/hernikplays/canteenlib 11 months ago
README.md Vylepšení dokumentace + oprava chybiček 10 months ago
analysis_options.yaml Auto stash before merge of "main" and "origin/main" 11 months ago
package-lock.json chore: přidat commitizen 4 months ago
package.json chore: přidat commitizen 4 months ago
pubspec.yaml chore: bump version 2 months ago

README.md

O knihovně

Experimentální neoficiální webscrape knihovna pro komunikaci se systémem iCanteen. Knihovna je aktuálně nestabilní! Používejte na vlastní riziko!

wakatime Pub Version (including pre-releases)

Funkční funkce(*)

  • získání jídelníčku na aktuální den (s cenami)
  • Objednání / zrušení objednávek
  • Nabídnutí jídla do burzy / zrušení
  • Získání a objednání cizího jídla z burzy

To do

  • Kompatibilita se staršími verzemi iCanteen

* Knihovna nemusí fungovat na všech instancích systému iCanteen, proto žádám každého, kdo může a je uživatelem iCanteen, aby otestoval funkčnost této knihovny a případné problémy nahlásil

Otestované instance iCanteen

zde