Knihovna pro interakci se systémem iCanteen
This repository has been archived on 2023-10-14. You can view files and clone it, but cannot push or open issues or pull requests.
Go to file
2023-10-14 21:02:40 +02:00
.github ci: vytvořit základní dart CI 2022-10-25 09:07:19 +02:00
example docs: upravit příklad 2023-04-07 18:22:13 +02:00
lib BREAKING: změnit alergeny na třídu, opravit propisování 2023-10-06 13:24:47 +02:00
test fix: změnit získávání názvu jídla a aktualizovat závislosti 2022-10-04 16:45:09 +02:00
.gitignore chore: přidat commitizen 2022-10-04 16:44:18 +02:00
.pubignore chore(pub): aktualizovat changelog a přidat node soubory do pubignore 2022-10-04 16:46:49 +02:00
analysis_options.yaml Auto stash before merge of "main" and "origin/main" 2022-03-05 16:49:11 +01:00
CHANGELOG.md BREAKING: změnit alergeny na třídu, opravit propisování 2023-10-06 13:24:47 +02:00
COMPATIBILITY.md BREAKING: změnit alergeny na třídu, opravit propisování 2023-10-06 13:24:47 +02:00
LICENSE docs: upravit README 2023-04-07 18:22:05 +02:00
pubspec.yaml BREAKING: změnit alergeny na třídu, opravit propisování 2023-10-06 13:24:47 +02:00
README.md Update README.md 2023-10-14 21:02:40 +02:00

INFO

Tato verze knihovny není dále vyvíjena. Vývoj teď probíhá na https://github.com/tpkowastaken/canteenlib

O knihovně

Experimentální neoficiální webscrape knihovna pro komunikaci se systémem iCanteen. Knihovna je aktuálně nestabilní! Používejte na vlastní riziko!

wakatime Pub Version (including pre-releases)

Funkční funkce(*)

  • získání jídelníčku na aktuální den (s cenami)
  • Objednání / zrušení objednávek
  • Nabídnutí jídla do burzy / zrušení
  • Získání a objednání cizího jídla z burzy

To do

  • Kompatibilita se staršími verzemi iCanteen

Příklad používání zde

* Knihovna nemusí fungovat na všech instancích systému iCanteen, proto žádám každého, kdo může a je uživatelem iCanteen, aby otestoval funkčnost této knihovny a případné problémy nahlásil

Otestované instance iCanteen

zde

Licence

MIT License

Copyright (c) 2022 Matyáš Caras

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.