Knihovna pro interakci se systémem iCanteen
You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Go to file
Matyáš Caras eb13ce2e41 docs: upravit příklad 2 months ago
.github ci: vytvořit základní dart CI 7 months ago
example docs: upravit příklad 2 months ago
lib fix: získávat všechny alergeny (#6) 2 months ago
test fix: změnit získávání názvu jídla a aktualizovat závislosti 8 months ago
.gitignore chore: přidat commitizen 8 months ago
.pubignore chore(pub): aktualizovat changelog a přidat node soubory do pubignore 8 months ago
CHANGELOG.md fix: opravit chybu s burzou 6 months ago
COMPATIBILITY.md docs: změnit odkazy 3 months ago
LICENSE docs: upravit README 2 months ago
README.md docs: upravit README 2 months ago
analysis_options.yaml Auto stash before merge of "main" and "origin/main" 1 year ago
pubspec.yaml chore: bump version 6 months ago

README.md

O knihovně

Experimentální neoficiální webscrape knihovna pro komunikaci se systémem iCanteen. Knihovna je aktuálně nestabilní! Používejte na vlastní riziko!

wakatime Pub Version (including pre-releases)

Funkční funkce(*)

  • získání jídelníčku na aktuální den (s cenami)
  • Objednání / zrušení objednávek
  • Nabídnutí jídla do burzy / zrušení
  • Získání a objednání cizího jídla z burzy

To do

  • Kompatibilita se staršími verzemi iCanteen

Příklad používání zde

* Knihovna nemusí fungovat na všech instancích systému iCanteen, proto žádám každého, kdo může a je uživatelem iCanteen, aby otestoval funkčnost této knihovny a případné problémy nahlásil

Otestované instance iCanteen

zde

Licence

MIT License

Copyright (c) 2022 Matyáš Caras

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.