Matyáš Caras hernik

Generátor a řešič příkladů subnetování

Updated 2022-11-27 12:52:17 +01:00

Otevřený správce vlakových jízdenek s podporou nahrání jízdenek ze systémů různých dopravců

Updated 2022-12-01 21:36:55 +01:00

Jekyll blog on YAT theme

Updated 2023-02-26 17:35:17 +01:00

Very simple text-adventure engine

Updated 2022-12-03 10:46:40 +01:00

Open-source mobilní aplikace pro přístup do systému iCanteen

Updated 2023-12-08 00:00:22 +01:00

Knihovna pro interakci se systémem iCanteen

Updated 2023-10-14 21:02:42 +02:00

Easily access WikiVoyage articles from your phone

Updated 2023-07-04 00:23:52 +02:00

openpgp4fpr:D7022BB2BF80745BCD1535722A3175F98820C5C6

Updated 2023-03-27 14:55:39 +02:00

Updated 2023-04-27 20:41:17 +02:00

Best (most accurate) trained LSTM models.

Updated 2023-07-24 10:03:38 +02:00

Server powering Kudybus API

Updated 2023-08-09 20:58:38 +02:00

Open-source expense tracker

Updated 2023-12-07 21:21:37 +01:00

Fast integer versions of trained LSTM models

Updated 2023-10-24 06:52:44 +02:00

A place to call your home on the interwebs

Updated 2023-11-23 19:24:50 +01:00