fix: learn how to replace URLs lol

This commit is contained in:
Matyáš Caras 2022-11-08 17:37:53 +01:00
parent 81e6853dfe
commit c0516b3395

View file

@ -29,7 +29,7 @@
<meta property="og:url" content="https://pavouk.caras.cafe/">
<meta property="og:title" content="Pavouk | subnetování">
<meta property="og:description" content="S pavoukem si můžete nechat vygenerovat náhodnou síť s náhodným počtem subnetů/podsítí, každý s náhodným počtem hostů, případně nechat vyřešit vlastní příklad.">
<meta property="og:image" content="https://metatags.io/assets/meta-tags-16a33a6a8531e519cc0936fbba0ad904e52d35f34a46c97a2c9f6f7dd7d336f2.png">
<meta property="og:image" content="https://pavouk.caras.cafe/banner.png">
<!-- Twitter -->
<meta property="twitter:card" content="summary_large_image">