opencanteen/android
Matyáš Caras cddeaafde7 feat: přidat zobrazení alergenů, opravit věci po upgradu závislostí (#52)
Reviewed-on: #52
2023-11-28 20:10:34 +01:00
..
app feat: přidat zobrazení alergenů, opravit věci po upgradu závislostí (#52) 2023-11-28 20:10:34 +01:00
gradle/wrapper chore: update gradle 2022-11-17 16:33:13 +01:00
.gitignore Přidat co mám 2022-04-04 20:22:30 +02:00
build.gradle fix: opravit nesoulad závislostí 2023-09-12 21:00:54 +02:00
gradle.properties Přidat co mám 2022-04-04 20:22:30 +02:00
opencanteen_android.iml Přidat co mám 2022-04-04 20:22:30 +02:00
settings.gradle Přidat co mám 2022-04-04 20:22:30 +02:00