Podpora pro více účtů zároveň #22

Open
opened 2022-09-07 10:16:39 +02:00 by hernikplays · 0 comments
hernikplays commented 2022-09-07 10:16:39 +02:00 (Migrated from github.com)
  • Vyřešit ukládání šifrovaných údajů
  • Implementovat možnost přidávání a přepínání mezi účty
- Vyřešit ukládání šifrovaných údajů - Implementovat možnost přidávání a přepínání mezi účty
Sign in to join this conversation.
No milestone
No project
No assignees
1 participant
Notifications
Due date
The due date is invalid or out of range. Please use the format "yyyy-mm-dd".

No due date set.

Dependencies

No dependencies set.

Reference: hernik/opencanteen#22
No description provided.