docs: upravit CONTRIBUTING

viceuctu
Matyáš Caras 9 months ago
parent daeaa19650
commit 49d5044834

@ -25,9 +25,9 @@ jobs:
branch:
name: Uzavřít PRy mimo dev větev
needs: main
if: github.base_ref != 'dev' && github.actor != 'hernikplays'
if: github.base_ref == 'main' && github.actor != 'hernikplays'
runs-on: ubuntu-latest
steps:
- uses: superbrothers/close-pull-request@v3
with:
comment: "Všechny pull requesty by měly směřovat na `dev` větev. Pokud je tohle chyba, napište správci repozitáře."
comment: "Všechny pull requesty by měly směřovat na jinou větev, než `main`. Pokud je tohle chyba, napište správci repozitáře."

@ -29,7 +29,7 @@ Budete-li chtít nahrát změny zpět do vašeho GitHub repozitáře, buďto je
#### Přidání kódu zpět do repozitáře
Jakmile máte přidáno všechno, je na čase otevřít [pull request](https://docs.github.com/en/pull-requests/collaborating-with-pull-requests/proposing-changes-to-your-work-with-pull-requests/creating-a-pull-request-from-a-fork) v našem repozitáři.
Všechny pull requesty **musí** být směřovány na větev `dev` a jejích název musí odpovídat [Conventional Commits](https://www.conventionalcommits.org/en/v1.0.0/) formátu, jinak budou automaticky zamítnuty.
Všechny pull requesty **musí** být směřovány na **jinou větev, než `main`** a jejích název musí odpovídat [Conventional Commits](https://www.conventionalcommits.org/en/v1.0.0/) formátu, jinak budou automaticky zamítnuty.
Pokuste se v těle pull requestu popsat jaké funkce přidáváte nebo opravujete, případně přidejte odkaz na otevřený problém, pokud s ním souvisí.

Loading…
Cancel
Save